PosturalTräning

Designad för rörelse

Du är designad för rörelse. Stillasittande kan göra dig gammal i förtid. Det räcker att studera små barns rörelsemönster för att se hur naturligt och glädjefyllt det kan vara att röra sig.

Slut på tillfälliga lösningar

Du har säkert redan provat allt, men bara fått tillfällig lindring av symtomen. Nu är det slut på tillfälliga lösningar! Istället för att endast lindra symtomen åtgärdar vi grundorsaken till problemen. Vi ger dig kunskap och verktyg för en bestående effekt. Målet är att du ska hålla dig besvärsfri på egen hand resten av livet.

Bestående resultat

PosturalTränare är experter på att hitta grundorsaken till dina muskulära obalanser som gör dig mindre stark och som kan leda till kronisk smärta.

« Jag hade alltid bara fått tillfällig lindring och trodde jag provat allt. Nu vet jag att kronisk smärta kan gå att bli av med. »

Långsiktiga mål

Målet med PosturalTräning är att skapa ett bestående resultat och ge dig verktyg för att undvika uppkomst av nya besvär. Kunderna kommer i snitt fyra gånger och har sedan den kunskap de behöver för att själva kunna hålla sig starka och besvärsfria.

Utbildning

PosturalTränarna är utbildade enligt OptimumMetoden eller liknande och har även andra specialutbildningar. Med en kombination av behandling och posturalträning får din kropp hjälp att återställa sin naturliga balans och förmåga att fördela belastning rätt. PosturalTränarna använder alltså sina färdigheter till att åtgärda problemen istället för att bara lindra symptomen.

Skräddarsydda träningsprogram

Efter varje besök får du ett personligt träningsprogram med utvalda övningar som ska utföras i rätt ordning för att hjälpa din kropp tillbaka i balans. Många kunder känner skillnad redan efter första besöket, men de flesta märker stor effekt efter det andra.

Vem kan ha nytta av PosturalTräning?

Alla som har någon form av muskulär obalans, smärta eller värk, återkommande skador, stelhet och inskränkt rörlighet, eller de som vill förbättra den fysiska prestationsförmågan.Målgrupp →

Hur går ett besök till?

Olika terapeuter har olika sätt att arbeta, men övergripande brukar ett besök gå till ungefär så här.Besök →

Hitta din PosturalTränare

Har du kronisk smärta bör du definitivt boka ett besök hos en PosturalTränare. Men posturalträning hjälper även dig som vill prestera maximalt, har graviditetsbesvär, åldersproblem eller vill förebygga skador.Kliniker →